info@novadiagnostic.com       01-5193315      Sun-Fri 6:00 AM to 8:00 PM

 
Home  

Blogs

कोरोनाको कहरः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट

एजेन्सी । एजेन्सी । विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमणको कारण थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने यसबाट थुप्रै मानिसहरु संक्रमित छन् । विश्वभरमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ लाख ४५ हजार ८ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण रहेको छ । यसबाट ५ हजार ४ सय ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७२ हजार ५ सय ३१ जना यसबाट निको भएका छन् । चीनमा जम्मा ११ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाले पछिल्लो समय इटालीमा सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमण फैलाएको छ । इटालीमा १७ हजार ६ सय ६० जना यसबाट संक्रमित छन् भने नयाँ संक्रमणको संख्या इटालीमा २ हजार ५ सय ४७ जना रहेका छन् । इटालीमा यस भाइरसबाट १ हजार २ सय ६६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । इरानमा पनि ११ हजार ३ सय ६४ जनामा यसको संक्रमण  देखिँदा ५ सय १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमित मानिसहरु ८ हजार ८६ जना छन् भने ७२ जनाको यस भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । स्पेनमा यो भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यसबाट ५ हजार २ सय ३२ जना संक्रमित हुँदा थप २ हजार ८६ जना नयाँ मानिसमा यसले संक्रमित गराएको छ । स्पेन मै यसले १ सय ३३ जनाको ज्यान लिएको छ । अमेरिकामा  २ हजार ५ सय १३ जना यसबाट संक्रमित हुँदा ५० जनाको मुत्यु भइसकेको छ ।

कोरोनाको कहरः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट

एजेन्सी । एजेन्सी । विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमणको कारण थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने यसबाट थुप्रै मानिसहरु संक्रमित छन् । विश्वभरमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ लाख ४५ हजार ८ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण रहेको छ । यसबाट ५ हजार ४ सय ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७२ हजार ५ सय ३१ जना यसबाट निको भएका छन् । चीनमा जम्मा ११ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाले पछिल्लो समय इटालीमा सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमण फैलाएको छ । इटालीमा १७ हजार ६ सय ६० जना यसबाट संक्रमित छन् भने नयाँ संक्रमणको संख्या इटालीमा २ हजार ५ सय ४७ जना रहेका छन् । इटालीमा यस भाइरसबाट १ हजार २ सय ६६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । इरानमा पनि ११ हजार ३ सय ६४ जनामा यसको संक्रमण  देखिँदा ५ सय १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमित मानिसहरु ८ हजार ८६ जना छन् भने ७२ जनाको यस भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । स्पेनमा यो भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यसबाट ५ हजार २ सय ३२ जना संक्रमित हुँदा थप २ हजार ८६ जना नयाँ मानिसमा यसले संक्रमित गराएको छ । स्पेन मै यसले १ सय ३३ जनाको ज्यान लिएको छ । अमेरिकामा  २ हजार ५ सय १३ जना यसबाट संक्रमित हुँदा ५० जनाको मुत्यु भइसकेको छ ।

कोरोनाको कहरः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट

एजेन्सी । एजेन्सी । विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमणको कारण थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने यसबाट थुप्रै मानिसहरु संक्रमित छन् । विश्वभरमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ लाख ४५ हजार ८ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण रहेको छ । यसबाट ५ हजार ४ सय ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७२ हजार ५ सय ३१ जना यसबाट निको भएका छन् । चीनमा जम्मा ११ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाले पछिल्लो समय इटालीमा सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमण फैलाएको छ । इटालीमा १७ हजार ६ सय ६० जना यसबाट संक्रमित छन् भने नयाँ संक्रमणको संख्या इटालीमा २ हजार ५ सय ४७ जना रहेका छन् । इटालीमा यस भाइरसबाट १ हजार २ सय ६६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । इरानमा पनि ११ हजार ३ सय ६४ जनामा यसको संक्रमण  देखिँदा ५ सय १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमित मानिसहरु ८ हजार ८६ जना छन् भने ७२ जनाको यस भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । स्पेनमा यो भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यसबाट ५ हजार २ सय ३२ जना संक्रमित हुँदा थप २ हजार ८६ जना नयाँ मानिसमा यसले संक्रमित गराएको छ । स्पेन मै यसले १ सय ३३ जनाको ज्यान लिएको छ । अमेरिकामा  २ हजार ५ सय १३ जना यसबाट संक्रमित हुँदा ५० जनाको मुत्यु भइसकेको छ ।

कोरोनाको कहरः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट

एजेन्सी । एजेन्सी । विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमणको कारण थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने यसबाट थुप्रै मानिसहरु संक्रमित छन् । विश्वभरमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ लाख ४५ हजार ८ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण रहेको छ । यसबाट ५ हजार ४ सय ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७२ हजार ५ सय ३१ जना यसबाट निको भएका छन् । चीनमा जम्मा ११ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाले पछिल्लो समय इटालीमा सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमण फैलाएको छ । इटालीमा १७ हजार ६ सय ६० जना यसबाट संक्रमित छन् भने नयाँ संक्रमणको संख्या इटालीमा २ हजार ५ सय ४७ जना रहेका छन् । इटालीमा यस भाइरसबाट १ हजार २ सय ६६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । इरानमा पनि ११ हजार ३ सय ६४ जनामा यसको संक्रमण  देखिँदा ५ सय १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमित मानिसहरु ८ हजार ८६ जना छन् भने ७२ जनाको यस भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । स्पेनमा यो भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यसबाट ५ हजार २ सय ३२ जना संक्रमित हुँदा थप २ हजार ८६ जना नयाँ मानिसमा यसले संक्रमित गराएको छ । स्पेन मै यसले १ सय ३३ जनाको ज्यान लिएको छ । अमेरिकामा  २ हजार ५ सय १३ जना यसबाट संक्रमित हुँदा ५० जनाको मुत्यु भइसकेको छ ।
We make it a priority top offer flexible services to accommodate yours need.